snerydning

Vores veje og stier er privat område.

Alle beboere er derfor selv ansvarlig for gangstierne ud for egen bolig. Her skal fjernes sne og saltes i tidsrummet kl. 7 - 22.   

Der skal også fjernes sne ved skraldestativerne, så renovationsfolkene kan fjerne affald.

Beboerne i de små lejligheder på 1. sal deles om arbejdet med deres underbo.

Foreningens veje bliver ryddet for sne af et lejet snerydningsfirma.

November 2015