Dagrenovation

Vores nye affaldsvogne tømmes hver anden uge. Første gang d. 13. marts 2020. Se datoer m.m. på

Solrød kommunes hjemmeside: www.solrod.dk

I vinterperioden sørger beboerne selv for at fjerne sne, så der er fri adgang på stier og ind til vognene.

På kommunens hjemmeside kan man gratis tilmelde sig sms-ordning, så man får besked om, hvornår der hentes affald.