Dagrenovation

Vores affaldsvogne tømmes hver anden fredag.

Se datoer m.m. på Solrød Kommunes hjemmeside: 

www.solrod.dk

I vinterperioden sørger beboerne selv for at fjerne sne, så der er fri adgang på stier og ind til vognene.

På kommunens hjemmeside kan man gratis tilmelde sig sms-ordning, så man får besked om, hvornår der hentes affald.