Fremleje

Regler for fremleje

Hvis man som andelshaver ønsker at fremleje sin bolig, skal man først kontakte bestyrelsen, for at få dens tilladelse. Desuden skal der skrives en kontrakt, som bestyrelsen og administrator skal godkende.

Se foreningens vedtægter § 11: 

(11.1) En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han er berettiget dertil efter stk.2 og stk.3.

(11.2) En andelshaver er berettiget til at fremleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende for en begrænset periode på normalt 2 år. Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde såsom svigtende salg. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet.

(11.3) Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades på de af bestyrelsen fastsatte betingelser.