Maling af grønt træværk

Vedligeholdelse af grønt træværk

På årets generalforsamling blev det besluttet, at alt udendørs grønt træværk skal males i år. Det er den enkelte andelshaver, der har ansvaret for denne vedligeholdelse.

Alt grønt træværk skal males: Skure, udhæng, træværk over vinduer, hegn, trapper, stolper og andet træværk på overdækkede terrasser og de små vindskeder.

I denne forbindelse er det de små vindskeder ved hoved -og terrassedøre, samt vindskeder på skurene, der skal males.

De nye træbåse til de private affaldsvogne indgår under betegnelsen ”hegn” og skal derfor også males grønne. Brugerne af træbåsene har ansvaret for dette malerarbejde.

Det bedste resultat opnås ved at fjerne snavs og grønalger samt at slibe løs maling af, inden man maler.

Bestyrelsen sørger for udlevering af maling i starten af maj.

Har man behov for mere maling, kontaktes bestyrelsen, så får man udleveret noget mere.

Giv gerne besked i god tid, før malingen slipper op, da det er begrænset, hvor meget maling foreningen har på lager.

Husk at dække godt af på fliser m.m., inden der males.

Sørg for god afdækning under trappen, så malingen ikke drypper ned på fliser, affaldsvogne og underboens postkasse og indgangsparti!

Det runde gelænder ved trappen skal ikke males. Det er blevet vedligeholdt med træolie.

Der skal være malet senest den 1. september 2020.

Hvis malerarbejdet ikke bliver udført, som besluttet på GF 2020, vil det efter påtale herom, blive udført for andelshaverens regning.