Glas og metal, plastik, papir, pap og batterier

Genbrugscontainere til plastik,glas og metal, papir, pap og små batterier er placeret over for Tyreløkke 27 - 29.

Større ting af plast eller pap stilles fortsat ud til storskrald.

Man bedes venligst følge kommunens anvisninger for brug af containerne. Se www.solrod.dk eller læs i det husstandsomdelte affaldshæfte.