Vigtigt at huske

Velkommen til andelsboligforeningen Ørnesædet III

Mange bruger betegnelsen ’at købe en andelsbolig’, men reelt køber man ikke noget. Man får derimod overdraget en andel af foreningens formue mod betaling. Man får brugsret til en bolig evt. med have. Det betyder, at man flytter ind i en forening med vedtægter og husorden. Man har som andelshaver nogle forpligtelser angående fx  vedligeholdelse. Men der kan også være nogle fordele, da ” fællesskabet”/ foreningen sørger for nogle ting, som indgår i den fælles økonomi.

Foreningen sørger for udskiftning af vinduer og punkterede ruder. Foreningen reparerer og udskifter varmeanlægget.

----

Du er selv ansvarlig for en del vedligeholdelse af boligen inde/ude – se vedtægterne § 9.

Maling af udendørs grønt træværk og hvide vinduer og evt. døre foretages hvert 5. år af andelshaveren. Foreningen sørger for malingen. (Vedtægterne §9 og husordenen § 6)

----

Havearbejde på fællesarealerne foregår på tre søndage, som er fastlagt af generalforsamlingen. Nærmere regler/info kan læses i referat fra GF eller på foreningens hjemmeside www.andel3havdrup.dk

----

Forandringer i eller uden for boligen: Henvend dig venligst til bestyrelsen, inden du går i gang. Tjek vedtægterne § 10. Dette gælder også for hegn, hæk og skure. Kontakt ligeledes naboen ang. hegn og hæk i skel.

----

Husdyr: Det er tilladt at have 1 kat eller 1 hund (foreningens husorden § 2)

----

Opsætning af overdækket terrasse. Inden du går i gang, henter du godkendt tegning hos bestyrelsen, og du søger om byggetilladelse hos kommunen. Kommunen kræver desuden en brandvæg ind til naboen.

----

Fremleje: Ønsker du at fremleje din bolig, skal du først kontakte bestyrelsen/administrator for at få tilladelse, da visse betingelser skal være opfyldt. (vedtægterne § 11)

----

Generelt: Hellere henvende sig til bestyrelsen/administrator med spørgsmål en gang for meget end for lidt. Bemærk, at vi bor tæt, hvilket kræver både rummelighed og ansvar af os alle. Her er temmelig lydt imellem boligerne. Vis derfor venligst hensyn til naboerne. Parkering foregår på den af bestyrelsen anviste p-plads.

M. v. h.   Bestyrelsen andelsboligforeningen Ørnesædet III