Overdækket terrasse

Hvis man ønsker at bygge en overdækket terrasse ved sin bolig, skal man henvende sig til bestyrelsen.

Bestyrelsen udleverer så en tegning (godkendt på generalforsamlingen 2015).

Derefter søger man om byggetilladelse hos kommunen.

Når dette er gjort, kan man gå i gang med byggeprojektet.

Husk  det er meget vigtigt, at der opsættes brandvæg BD60 i skel til den ene nabo.

Bestyrelsen skal have dokumentation for at byggetilladelsen er givet.